Професионални счетоводни услуги за модната индустрия

Счетоводител за фирми за мода | contolexvarna.bg

Модната индустрия изисква нещо повече от обикновено счетоводно и данъчно обслужване. Нашите професионалисти имат опита да проектират специфични решения, съобразени с индустрията на модата и облеклото.

Нашите клиенти включват:

  • Бутикови търговци на дребно
  • Модели
  • Търговци на едро и дистрибутори

Роля на счетоводството в бизнеса с дрехи

Това може да не е очевидно в началото, но модата и финансите работят ръка за ръка. Всяка форма на бизнес във всички отрасли трябва да интегрира ключови счетоводни принципи в своите операции.

Счетоводителите поемат отговорността, когато става въпрос за счетоводство и наблюдение на парите. Въпреки това, тяхната роля във вашия бизнес обхваща важни функции отвъд цифрите.

Финансите често се определят като кръвта на бизнеса. Независимо дали се занимавате с доставка на дрехи, производство или търговия на дребно, ежедневните дейности на вашия моден бизнес изискват внимателно наблюдение, което може да се извършва от лицензиран счетоводител с правилните счетоводни практики.

За да ви помогне с вашите счетоводни нужди, тази статия обобщи някои от ключовите функции на финансовия професионалист.

Счетоводна кантора а модната индустрия | contolexvarna.bg

Ето десет важни причини, поради които трябва да наемете счетоводител за вашия моден бизнес:

Вътрешни процеси

Първо, счетоводството помага за опростяване на вътрешните процеси. Счетоводството участва в проследяването на парични транзакции, включително процеси на заплати и парични преводи. Това помага при проследяването на паричните потоци и стандартизирането на процесите, свързани с паричните средства.

Складова наличност

Когато стартирате своя бизнес, един от най-важните аспекти е да следите активите си. Всяка единица, посочена във вашата компания, трябва да бъде отчетена – не само по отношение на количеството, но и по отношение на нейната стойност. Стойността има два основни типа: придобиване и нетната балансова стойност, която отчита амортизираната сума или нейното износване. Счетоводителите са добре осведомени, когато става въпрос за наблюдение на инвентара и правилна оценка на активите на вашата компания. Това всъщност казва колко струва вашата компания.

Приходи

В индустрията за търговия на дребно времето е от съществено значение, тъй като продажбите са базирани на обем. Би било досадно да се отчита всеки един продаден артикул и тук е мястото, където счетоводителите могат да помогнат, като въведат базирана на Excel програма или софтуер, за да отчитат вашите приходи. Отчитането на приходите, което включва годишен растеж, отчет за тенденциите, вертикален и хоризонтален анализ, е област, в която счетоводителите се специализират.

Разноски

Освен вашите приходи, вашите разходи са също толкова важни. Ежедневното наблюдение на изплащането на средства е специалност, която счетоводителите могат да предложат на вашия бизнес. Разходите могат да бъдат или вашите оперативни разходи, или инвестиционни разходи. Оперативните разходи включват цената на продадените стоки, докато инвестиционните разходи се състоят от таксите, включени във финансирането на вашия бизнес, като такси за заеми и лихви. Най-добре е да оставите тези функции на експертите, за да можете да се съсредоточите върху управлението на бизнеса.

Докладване

Освен мониторинг и извличане на данни, счетоводителите ще изготвят и отчет за вашите финансови резултати. Това обикновено се прави от лицензирани счетоводители, което включва вашите отчети за консолидирани приходи, баланси и отчети за паричните потоци.

Могат да се правят и специализирани отчети, включително ежедневно представяне, отчети за продажбите и отчети за разходите. Те помагат за правилното проследяване на цифрите в операциите на бизнеса.

Мониторинг

Финансовите данни не са предназначени само за записване, отчитане и отчитане. Най-важното е да се изследват и наблюдават числата, тенденциите и цялостното представяне. Някои от ключовите въпроси, които трябва да бъдат разгледани, включват следното:

  1. Какви са приходите в сравнение с предишното представяне за същия период?
  2. По-висока или по-ниска ли е себестойността на продадените стоки от предишния период?
  3. Какво може да се направи, за да се повишат брутните маржове?
  4. Кои са пиковите дни и сезонът за разпродажба?
  5. Какво е допринесло за лошото представяне и как може да се облекчи?
  6. Кои са болките във финансовото представяне?

Бенчмаркинг

Конкуренцията преобладава в индустрията за търговия на дребно, като се има предвид бързо развиващата се бизнес среда сред днешните тенденции. Следователно да знаете къде се намирате е много важен аспект на управлението на бизнес. Използвайки числата, които счетоводителят може да предостави, може да се направи анализ, за да се осигури по-задълбочено разбиране на вашите финансови резултати, в съответствие с вашите непосредствени конкуренти. Какви са вашите продажби по отношение на сумата спрямо техните? Вашият темп на растеж съответства ли на индустриалните стандарти? Вашият марж на дохода е по-висок или по-нисък от средния? Кои са факторите, които увеличават приходите им и какво можете да направите, за да ги адаптирате?

Съхранение

Освен извличане на данни, анализ и докладване, счетоводната кантора също ви помага да следите финансовото си състояние. Имате ли нужда от заем? Вашият паричен цикъл достатъчно ли е, за да поддържа ежедневните операции? Това ви помага да минимизирате риска от загуба на пари поради лошо управление на паричните средства.

Освен това правилното счетоводство също би помогнало за предотвратяване на случаи на вътрешни престъпления като нечестност, кражба и други несъответствия, свързани с парите. С правилно счетоводно отчитане на цифрите всяка транзакция за теглене ще бъде правилно отчетена и подозрителните дейности ще бъдат внимателно наблюдавани.

Съответствие

В модната индустрия има определени правила и закони, които трябва да се спазват, особено при правилното подаване на документи до ръководните органи. През повечето време за правилното счетоводно отчитане на данъчното облагане правителството изисква официални финансови отчети. В този случай счетоводителят би бил от най-добра помощ, тъй като счетоводните принципи включват техническо данъчно облагане.

Целостта на числата също е важна, когато става въпрос за финансово съответствие, поради което някои компании избират финансовите си отчети да бъдат одитирани от счетоводни фирми.

Помощник при вземането на решения

Най-важният принос на правилното счетоводство в управлението на бизнеса е анализът, който предоставя, за да помогне при вземането на решения. Ще се разширявате ли? Кои дрехи се продават най-много? В кои дни клиентите харчат най-много пари за пазаруване на дрехи? Кои артикули се продават лесно? Кой магазин се представя най-добре и какви са практиките, които могат да бъдат адаптирани от други звена?

В заключение

Това са само част от най-важните функции на счетоводителя в модния бизнес. За да поддържате операциите на вашия бизнес, професионалист с опит в областта на финансите би помогнал да разберете рисковете, възможностите и цялостното представяне. Счетоводна кантора „КОНТО ЛЕКС. Тел.: 0878178972

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *